Celldömölki Nagyboldogasszony templom

Római Katolikus Plébánia Celldömölk

Advent 2. vasárnap - 2017. december 10.
  1. Advent valamennyi hétköznapján, reggel 6 órakor hajnali szentmisét tartunk a karácsonyi készület jegyében. Várjuk a Kedves Híveket ezekre a szentmisékre, amelyek előtt lehetőség van a karácsonyi szentgyónások elvégzésére.
  2. December 13-án, szerdán este fatimai engesztelő napunk lesz. ¼ 6-kor lesz a rózsafüzér, a 6 órakor kezdődő Szentmisét Nagy Tamás zalaegerszegi káplán mutatja be. Várjuk a Kedves Híveket az engesztelésre.
  3. December 16.-án lezárul a Brenner János emlék-év, s egyúttal megkezdődik a boldoggá avatás előkészülete, amely 2018. május 1-jén lesz Szombathelyen. Szombaton délelőtt ½ 11-kor ünnepi Szentmise lesz a szombathelyi Székesegyházban, amelyre mindenkit hívnak és várnak.
  4. A jövő vasárnap, a ½ 10-es Szentmisére érkezik a betlehemi láng templomunkba, amelyet Jézus születési helyén gyújtottak.
  5. A Karitasz csoport december 18-án 15 órakor az Apátságban Karácsony előtti teadélutánt tart. Szeretettel várjuk a kedves Testvéreket egy kis Ádventi összejövetelre, beszélgetésre.
  6. A jövő vasárnap délután 4 órakor a Szent Benedek iskola diákjai adnak koncertet az iskola aulájában, amelyre minden érdeklődőt hívnak és várnak.
  7. Szombaton ½ 5 órakor Vönöckön, vasárnap 8 órakor Kemenessömjén és Kemenesszentmárton lesz Szentmise.
  8. Karácsony előtti héten, december 19-én, kedden, szeretnénk meglátogatni idős, beteg testvéreinket, akik nem tudnak templomba jönni. Kérjük, hogy december 17-ig jelezzék beteg hozzátartozójuk elérhetőségét a sekrestyében illetve a plébánián.
  9. Búcsút vettünk Németh Ferencné, Rozália és Bódis Ferenc testvéreinktől. Adjon az Úr örök nyugodalmat nekik†

Celldömölki Nagyboldogasszony templom

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Celldömölki Nagyboldogasszony Plébánia honlapján.

Plébániánk a Szűzanya oltalma alatt állva szolgálja az itt élő embereket és azokat a zarándokokat, akik egyre nagyobb számban érkeznek ide Kis-Máriacellbe. Kegytemplomunk, Mariazell magyar testvéreként, jelentős szerepet töltött be a zarándokok életében, szívesen jöttek messzi tájakról is, mert itt megérezték és megtapasztalták Mária lehajló anyai szeretetét.

Sok ima meghallgatásra talált, sokan nyerték vissza lelki békéjüket, erőt kaptak életük keresztjeinek viseléséhez. Ez ma is így van.

Munkatársaimmal igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a celldömölki és hozzánk tartozó hat falu hívei igazi otthonra leljenek a plébánián. Nagyon várjuk a zarándokokat is az egyre bővülő lelki programokkal, melyekről folyamatos tájékoztatást kapnak honlapunkról. XVI. Benedek pápa Porta Fidei apostoli leveléből vett szavaival ajánlom a hit évében elindult honlapunkat a kedves látogatók számára: "Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét... . Nem fogadhatjuk el, hogy a só izét veszítse, sem hogy véka alá rejtsük a világosságot."


A plébánia pontos címe:

NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA
9500 Celldömölk
Szentháromság tér 1.

Irodai szolgálat:
hétfő:9:00 - 11:00
kedd - csüt.:9:00 - 11:00 és 16:00 - 17:00
péntek:9:00 - 11:00
Telefon:
06 95/420-135
E-mail:
plebania@cellkabel.hu
Szentmisék rendje:

Hétfő18:00
Kedd18:00
Szerda18:00
Csütörtök19:00
Péntek*18:00
Szombat18:00
Vasárnap9:30, 11:00 és 18:00

* minden hónap első péntekén reggel 7:30-kor is imádkozunk misét

Ó kiscelli Szent Szűz

1.
Ó Kiscelli szent Szűz, ó szép Boldogasszony!
Engedd, hogy jóságod bennünk dalt fakasszon.
Téged dicsőítünk, Téged áldva áldunk.
Téged királynénkká újból kikiáltunk.

Refr.:
Ó Kiscelli Szűz Mária,
édesanyánk, pátrónánk.
Oltárodról kegyes szemmel nézz le ránk.

2.
Kedves kegyhelyedre hoztuk el szívünket.
Jajjal-bajjal küzdő harcos életünket.
Tekintsd meg sorsunkat, lásd meg baját-búját.
Változtasd békére, belső háborúját.
Refr.: Ó Kiscelli Szűz Mária...

3.
Irgalmad hatalmát, sokszor megmutattad.
Az elmerülőknek szent kezed nyújtottad.
Minket mélység szédít, minket örvény rángat.
Emeld fel a vészből süllyedő hazánkat.
Refr.: Ó Kiscelli Szűz Mária...

© by brs 2012-2017