Celldömölki Nagyboldogasszony templom

Római Katolikus Plébánia Celldömölk

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP - 2017. június 25.
  1. Ma déltől estig csendes szentségimádás lesz templomunkban. Lehetőségünk nyílik arra, hogy eljöjjünk Jézushoz elcsendesedni, megpihenni. Az esti 6 órás szentmise elmarad!
  2. Kedden szent László király ünnepe.
  3. Szerdán 17.30 órakor a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, és „a celli kékszellem” Alapítvány tisztelettel hívja és várja a testvéreket a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárba, Harangozó Miklós MÁRIA TENYERÉN Történetek Kis-Czell életébôl (1739–1916) dedikálással egybekötött könyvbemutatójára.
  4. Csütörtökön szent Péter és Pál apostolok főünnepe. A „Kiáltás” ima elmarad, mert a Szent István bazilikából közvetítik.
  5. Pénteken a római egyház első vértanúira emlékezünk.
  6. Jövő vasárnap évközi 13. vasárnap. Sarlós Boldogasszony ünnepe. A perselyadományt a Pápa szándékára ajánljuk fel. Déltől estig csendes szentségimádás lesz templomunkban Délután 4 órakor mutatja be aranymiséjét, pappá szentelésének 50. évfordulóján, a Celldömölk-Alsósági templomban Dr. Koltay Jenő esperes úr. A hálaadó szentmisére esperes úr szeretettel hívja és várja a kerület és a város híveit. Az ünnep miatt július 2-án este 6 órakor nem lesz szentmise a Kegytemplomban.
  7. Szentatyánk, Ferenc pápa 2017. június 18-án kinevezte Dr. Székely János febianai címzetes püspököt, esztergom-budapesti segédpüspököt a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspökének. Közel egy éve nélkülözte Egyházmegyénk püspökét, így különösen is nagy örömmel és szeretettel fogadjuk az új főpásztort Szent Márton egyházmegyéjébe. Egyházmegyénk 16. megyéspüspökének beiktatására, 2017. július 8-án, szombaton 10.30 órai kezdettel kerül sor a szombathelyi Székesegyházban. Egyházmegyénk életének e kiemelkedő eseményére szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket. Mutassuk meg főpásztorunk iránti szeretetünket azzal, hogy lehetőségeink szerint minél többen részt veszünk a beiktatási szentmisén, és közösen adunk hálát Krisztusnak, egyházunk Fejének az új megyéspüspökért.
Celldömölki Nagyboldogasszony templom

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Celldömölki Nagyboldogasszony Plébánia honlapján.

Plébániánk a Szűzanya oltalma alatt állva szolgálja az itt élő embereket és azokat a zarándokokat, akik egyre nagyobb számban érkeznek ide Kis-Máriacellbe. Kegytemplomunk, Mariazell magyar testvéreként, jelentős szerepet töltött be a zarándokok életében, szívesen jöttek messzi tájakról is, mert itt megérezték és megtapasztalták Mária lehajló anyai szeretetét.

Kirner Antal Zoltán

Sok ima meghallgatásra talált, sokan nyerték vissza lelki békéjüket, erőt kaptak életük keresztjeinek viseléséhez. Ez ma is így van.

Munkatársaimmal igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a celldömölki és hozzánk tartozó hat falu hívei igazi otthonra leljenek a plébánián. Nagyon várjuk a zarándokokat is az egyre bővülő lelki programokkal, melyekről folyamatos tájékoztatást kapnak honlapunkról. XVI. Benedek pápa Porta Fidei apostoli leveléből vett szavaival ajánlom a hit évében elindult honlapunkat a kedves látogatók számára: "Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét... . Nem fogadhatjuk el, hogy a só izét veszítse, sem hogy véka alá rejtsük a világosságot."

Kirner Antal Zoltán plébános


A plébánia pontos címe:

NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA
9500 Celldömölk
Szentháromság tér 1.

Irodai szolgálat:
hétfő:9:00 - 11:00
kedd - csüt.:9:00 - 11:00 és 16:00 - 17:00
péntek:9:00 - 11:00
Telefon:
06 95/420-135
E-mail:
plebania@cellkabel.hu
Szentmisék rendje:

Hétfő7:00* és 18:00
Kedd7:30 és 18:00
Szerda7:30 és 18:00
Csütörtök7:30 és 19:00
Péntek7:30 és 18:00
Szombat7:30 és 18:00
Vasárnap9:30, 11:00 és 18:00

* A szentmise a Szent Benedek Kat. Ált. Iskola Don Bosco kápolnájában kerül megtartásra. (Cím: Celldömölk, József Attila utca 1.)

Ó kiscelli Szent Szűz

1.
Ó Kiscelli szent Szűz, ó szép Boldogasszony!
Engedd, hogy jóságod bennünk dalt fakasszon.
Téged dicsőítünk, Téged áldva áldunk.
Téged királynénkká újból kikiáltunk.

Refr.:
Ó Kiscelli Szűz Mária,
édesanyánk, pátrónánk.
Oltárodról kegyes szemmel nézz le ránk.

2.
Kedves kegyhelyedre hoztuk el szívünket.
Jajjal-bajjal küzdő harcos életünket.
Tekintsd meg sorsunkat, lásd meg baját-búját.
Változtasd békére, belső háborúját.
Refr.: Ó Kiscelli Szűz Mária...

3.
Irgalmad hatalmát, sokszor megmutattad.
Az elmerülőknek szent kezed nyújtottad.
Minket mélység szédít, minket örvény rángat.
Emeld fel a vészből süllyedő hazánkat.
Refr.: Ó Kiscelli Szűz Mária...

© by brs 2012