Celldömölki Nagyboldogasszony templom

Római Katolikus Plébánia Celldömölk

ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP - 2016. OKTÓBER 16.
 1. Ma évközi 29. vasárnap van. 12 órától estig csendes szentségimádás lesz templomunkban. Lehetőségünk nyílik arra, hogy eljöjjünk Jézushoz elcsendesedni, megpihenni. 17,20-kor rózsafüzért imádkozunk.
 2. Hétfőn Antiochiai szent Ignác emléknapja.
 3. Kedden szent Lukács evangélista ünnepe.
 4. Szerdán az esti mise után 7-kor Cursillo lesz a Kolostorban.
 5. Csütörtökön este 8-kor Kiáltás ima, előtte 7,40-kor zsolozsma.
 6. Pénteken fél 5-től lesz a bérmálkozók, bérmaszülők és szülők gyóntatása.
 7. Szombaton szent II. János Pál pápa emléknapja. Délután 4 órakor bérmálás lesz templomunkban. 26 fiatal részesül a bérmálás szentségében. Szombaton az esti mise elmarad! Vönöckön a szombat délutáni mise elmarad!
 8. Jövő vasárnap évközi 30. vasárnap. Missziós vasárnap. A perselyadományokat a missziók javára ajánljuk fel. Ezzel támogatjuk a hithirdetés elterjedését és megerősödését az egész világon. Ezen a napon Nemzeti Ünnepünk, az 1956-os forradalom 60-ik évfordulója. A szentmisékben imádkozunk a forradalom áldozataiért, hazánkért, nemzetünk lelki megújulásáért. Reggel 8-kor Kemenessömjénben és Kemenesmagasiban lesz szentmise.
 9. Október a rózsafüzér hónapja. Minden este más-más közösség vezeti az imádságot. Ennek beosztása a hirdetőtáblán olvasható. A rózsafüzér minden este a szentmise előtt 40 perccel kezdődik. Október hónapban a vasárnapi zsolozsma elmarad.
 10. Az év vége felé közeledve kérjük, hogy rendezzük az újság előfizetés valamint az egyházközségi hozzájárulásaink elmaradását.
 11. 2017. évi kalendáriumok, forgatós naptárak kaphatók a sekrestyében és az újságos asztalnál.
 12. A héten búcsút vettünk Fehér Bálint és Vargyas Lászlóné sz. Magyar Mária testvéreinktől. A keresztség szentségében részesült Kemenesmagasiban Takács Réka Panna, Celldömölkön Finta Marcell és Horváth Jázmin Virág.
Celldömölki Nagyboldogasszony templom

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Celldömölki Nagyboldogasszony Plébánia honlapján.

Plébániánk a Szűzanya oltalma alatt állva szolgálja az itt élő embereket és azokat a zarándokokat, akik egyre nagyobb számban érkeznek ide Kis-Máriacellbe. Kegytemplomunk, Mariazell magyar testvéreként, jelentős szerepet töltött be a zarándokok életében, szívesen jöttek messzi tájakról is, mert itt megérezték és megtapasztalták Mária lehajló anyai szeretetét.

Kirner Antal Zoltán

Sok ima meghallgatásra talált, sokan nyerték vissza lelki békéjüket, erőt kaptak életük keresztjeinek viseléséhez. Ez ma is így van.

Munkatársaimmal igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a celldömölki és hozzánk tartozó hat falu hívei igazi otthonra leljenek a plébánián. Nagyon várjuk a zarándokokat is az egyre bővülő lelki programokkal, melyekről folyamatos tájékoztatást kapnak honlapunkról. XVI. Benedek pápa Porta Fidei apostoli leveléből vett szavaival ajánlom a hit évében elindult honlapunkat a kedves látogatók számára: "Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét... . Nem fogadhatjuk el, hogy a só izét veszítse, sem hogy véka alá rejtsük a világosságot."

Kirner Antal Zoltán plébános


A plébánia pontos címe:

NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA
9500 Celldömölk
Koptik Odó u. 9.

Irodai szolgálat:

kedd - csüt.:9:00 - 11:00 és 16:00 - 17:00
péntek:9:00 - 11:00

e-mail:

plebania@cellkabel.hu

Szentmisék rendje:

Hétfő7:00* és 18:00
Kedd7:30 és 18:00
Szerda7:30 és 18:00
Csütörtök7:30 és 19:00
Péntek7:30 és 18:00
Szombat7:30 és 18:00
Vasárnap9:30, 11:00 és 18:00

* A szentmise a Szent Benedek Kat. Ált. Iskola Don Bosco kápolnájában kerül megtartásra. (Cím: Celldömölk, József Attila utca 1.)

Ó kiscelli Szent Szűz

1.
Ó Kiscelli szent Szűz, ó szép Boldogasszony!
Engedd, hogy jóságod bennünk dalt fakasszon.
Téged dicsőítünk, Téged áldva áldunk.
Téged királynénkká újból kikiáltunk.

Refr.:
Ó Kiscelli Szűz Mária,
édesanyánk, pátrónánk.
Oltárodról kegyes szemmel nézz le ránk.

2.
Kedves kegyhelyedre hoztuk el szívünket.
Jajjal-bajjal küzdő harcos életünket.
Tekintsd meg sorsunkat, lásd meg baját-búját.
Változtasd békére, belső háborúját.
Refr.: Ó Kiscelli Szűz Mária...

3.
Irgalmad hatalmát, sokszor megmutattad.
Az elmerülőknek szent kezed nyújtottad.
Minket mélység szédít, minket örvény rángat.
Emeld fel a vészből süllyedő hazánkat.
Refr.: Ó Kiscelli Szűz Mária...

© by brs 2012