Celldömölki Nagyboldogasszony templom

Római Katolikus Plébánia Celldömölk

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAP – 2017. MÁRCIUS 26.
 1. Ma 12 órától estig csendes szentségimádás kezdődik templomunkban. Délután 3 órakor keresztutat imádkozunk.
 2. Szerdán reggel 6-kor nagyböjti hajnali mise.
 3. Csütörtökön este 8 órakor „Kiáltás” ima lesz a kápolnában nemzetünkért, előtte zsolozsma, esti dicséret.
 4. Pénteken reggel 6-kor nagyböjti hajnali mise. Este ¼ 6-kor keresztút.
 5. Szombaton délután 5-kor Vönöckön lesz szentmise.
 6. Jövő vasárnap nagyböjt 5. vasárnapja. Reggel 8-kor Kemenessömjénben és Kemenesmihályfán lesz szentmise. A fél 10-es szentmise keretében lesz az idei bérmálkozók bemutatása. Délután 3 órakor keresztút. 4 órakor jegyes-oktatás lesz a Kolostorban.
 7. Péntekenként az esti szentmise előtt ¼ 6-kor, vasárnaponként pedig du. 3 órakor keresztúti ájtatosság lesz templomunkban. Igyekezzünk eljönni és így is kifejezni együttérzésünket a szenvedő Jézussal. A keresztutat plébániánk közösségei vezetik, ennek beosztása a hirdetőtáblán olvasható.
 8. Az idei nagyböjtben is „Tartós szeretet” mottóval tartósélelmiszer-gyűjtést szervez országszerte a Katolikus Karitász. A hívek felajánlásaikat a templom bejárata mellett elhelyezett tartókba helyezhetik el március 19-26 között.
 9. Április 8-án, Szombathelyen, egyházmegyei ifjúsági találkozó lesz. Várjuk a fiatalok jelentkezését! Május 1-én egyházmegyei zarándoklat indul Esztergomba. Jelentkezni lehet a plébánián és a sekrestyében.
 10. Húsvét előtti héten, április 7-én, pénteken szeretnénk meglátogatni idős, beteg testvéreinket, akik nem tudnak templomba jönni. Kérjük, hogy április 5-ig jelezzék beteg hozzátartozójuk elérhetőségét a sekrestyében illetve a plébánián.
 11. A héten Kemenesmihályfán búcsút vettünk Németh Gáborné Erzsébet testvérünktől. Adjon az Úr örök nyugodalmat neki!
 12. Szeptembertől az állami iskolákban már minden osztályban kötelező tantárgy lesz a hittan vagy az etika. Nagy lehetőséget kaptunk, hogy a gyermekek órarendi keretek között tanulhatják a hittant. Mivel a szülőknek kell gyermeküket beíratni a hittanra, tisztelettel kérjük, hogy éljenek ezzel a nagy lehetőséggel. Arra is van lehetőség, hogy, aki eddig etikát tanult, ezentúl a hittanórát válassza. Az iskolában a hittanóra órarendi keretek között zajlik, ugyanúgy osztályozunk, mint minden más órán. Délután is van egy hittanóra, ahol játékos formában sajátítják és mélyítik el ismereteiket a gyerekek. Aki szeretne elsőáldozó, bérmálkozó lenni, annak a délutáni órákra is el kell járni! Hitoktatóink és a plébánia mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermekek fejlődjenek és megerősödjenek hitükben.
 13. Az elmúlt esztendők gyakorlatához hasonlóan az idei évben is felajánlhatják a hívek adójuk 1%-át a Katolikus Egyház javára. Ezzel nagymértékben hozzájárulnak egyházunk fenntartásához. Nyilatkozatunk egyben hitvallás is az Egyház mellett. Adónk másik 1%-át felajánlhatjuk a Szent Benedek Iskola Alapítvány javára. Akinek szüksége van nyilatkozatokra, vagy szeretne munkatársainak is vinni, beszerezheti a plébánián és a sekrestyében.
Celldömölki Nagyboldogasszony templom

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Celldömölki Nagyboldogasszony Plébánia honlapján.

Plébániánk a Szűzanya oltalma alatt állva szolgálja az itt élő embereket és azokat a zarándokokat, akik egyre nagyobb számban érkeznek ide Kis-Máriacellbe. Kegytemplomunk, Mariazell magyar testvéreként, jelentős szerepet töltött be a zarándokok életében, szívesen jöttek messzi tájakról is, mert itt megérezték és megtapasztalták Mária lehajló anyai szeretetét.

Kirner Antal Zoltán

Sok ima meghallgatásra talált, sokan nyerték vissza lelki békéjüket, erőt kaptak életük keresztjeinek viseléséhez. Ez ma is így van.

Munkatársaimmal igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a celldömölki és hozzánk tartozó hat falu hívei igazi otthonra leljenek a plébánián. Nagyon várjuk a zarándokokat is az egyre bővülő lelki programokkal, melyekről folyamatos tájékoztatást kapnak honlapunkról. XVI. Benedek pápa Porta Fidei apostoli leveléből vett szavaival ajánlom a hit évében elindult honlapunkat a kedves látogatók számára: "Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét... . Nem fogadhatjuk el, hogy a só izét veszítse, sem hogy véka alá rejtsük a világosságot."

Kirner Antal Zoltán plébános


A plébánia pontos címe:

NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA
9500 Celldömölk
Szentháromság tér 1.

Irodai szolgálat:
hétfő:9:00 - 11:00
kedd - csüt.:9:00 - 11:00 és 16:00 - 17:00
péntek:9:00 - 11:00
Telefon:
06 95/420-135
E-mail:
plebania@cellkabel.hu
Szentmisék rendje:

Hétfő7:00* és 18:00
Kedd7:30 és 18:00
Szerda7:30 és 18:00
Csütörtök7:30 és 19:00
Péntek7:30 és 18:00
Szombat7:30 és 18:00
Vasárnap9:30, 11:00 és 18:00

* A szentmise a Szent Benedek Kat. Ált. Iskola Don Bosco kápolnájában kerül megtartásra. (Cím: Celldömölk, József Attila utca 1.)

Ó kiscelli Szent Szűz

1.
Ó Kiscelli szent Szűz, ó szép Boldogasszony!
Engedd, hogy jóságod bennünk dalt fakasszon.
Téged dicsőítünk, Téged áldva áldunk.
Téged királynénkká újból kikiáltunk.

Refr.:
Ó Kiscelli Szűz Mária,
édesanyánk, pátrónánk.
Oltárodról kegyes szemmel nézz le ránk.

2.
Kedves kegyhelyedre hoztuk el szívünket.
Jajjal-bajjal küzdő harcos életünket.
Tekintsd meg sorsunkat, lásd meg baját-búját.
Változtasd békére, belső háborúját.
Refr.: Ó Kiscelli Szűz Mária...

3.
Irgalmad hatalmát, sokszor megmutattad.
Az elmerülőknek szent kezed nyújtottad.
Minket mélység szédít, minket örvény rángat.
Emeld fel a vészből süllyedő hazánkat.
Refr.: Ó Kiscelli Szűz Mária...

© by brs 2012