Celldömölki Nagyboldogasszony templom

Római Katolikus Plébánia Celldömölk

ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP – 2017. FEBRUAR 26.
  1. Ma déli 12 órától este 5-ig csendes szentségimádás kezdődik templomunkban. Lehetőség nyílik arra, hogy eljöjjünk imádkozni, elcsendesedni. Este fél 6-kor zsolozsma lesz előtte rózsafüzér.
  2. Szerdán Hamvazószerda, megkezdődik a Nagyböjt, egyben szigorú böjti nap: 14 év felett tilos húst enni, 18- 60 év között napi háromszori étkezés egyszeri jóllakással engedélyezett. Szentmisék reggel 6 és este 6 órakor lesznek a templomban. Minden szentmise után hamvazkodás lesz.
  3. Csütörtökön este 8 órakor „Kiáltás” ima lesz a kápolnában nemzetünkért, melyet az országos Mária Rádió élőben közvetít. Előtte zsolozsma, esti dicséret.
  4. Pénteken elsőpéntek. Reggel 6-kor nagyböjti hajnali mise lesz. Az esti mise után szentségimádás lesz.
  5. Szombaton délután 5-kor Vönöckön lesz szentmise.
  6. Jövő vasárnap nagyböjt 1. vasárnapja. Reggel 8-kor csak Kemenessömjénben lesz szentmise. Minden szentmise után hamvazkodás lesz. Délután 3 órakor keresztút lesz.
  7. Péntekenként az esti szentmise előtt ¼ 6-kor, vasárnaponként pedig du. 3 órakor keresztúti ájtatosság lesz templomunkban. Igyekezzünk eljönni és így is kifejezni együttérzésünket a szenvedő Jézussal. A keresztutat plébániánk közösségei vezetik, ennek beosztása a hirdetőtáblán olvasható.
  8. Nagyböjt, a böjt, a jócselekedetek, az áldozathozatal ideje. 14 év fölött péntekenként tilos a húsevés, Megváltónk értünk vállalt halála iránti szeretetből. Ebben az időszakban a keresztény ember kerülje el a zajos mulattságokat, a hangos zenehallgatást, vegye komolyan a böjtöt, az önfegyelmezést. Nagyböjt a belső növekedés ideje! Szeretnénk mi is nagyobb áldozatot hozni a szenvedő Krisztusért. Ezért hetente 2 alkalommal, szerdán és pénteken reggel 6 órakor nagyböjti hajnali szentmise lesz a templomban. A többi reggelen nem lesz szentmise.
  9. Plébániánk nagyböjti lelkigyakorlata február 10, 11, 12-én, péntek, szombat, vasárnap, este a 6 órai szentmise keretében lesz megtartva. A lelkigyakorlatot dr. Németh Norbert főiskolai tanár, a MKPK médiareferense vezeti. Úgy osszuk be időnket, hogy részt tudjunk venni ezeken az estéken.
  10. Kovács Ferenc káplán atya március 1-21 között rehabilitációs kezelésen vesz részt Sopronban. Távolléte alatt gyónási lehetőség hétköznap a szentmisék előtt, vasárnap pedig csak az esti mise előtt fél 6-tól lesz lehetséges. Szentgyónásunkat elvégezhetjük majd a lelkigyakorlat ideje alatt is!
Celldömölki Nagyboldogasszony templom

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Celldömölki Nagyboldogasszony Plébánia honlapján.

Plébániánk a Szűzanya oltalma alatt állva szolgálja az itt élő embereket és azokat a zarándokokat, akik egyre nagyobb számban érkeznek ide Kis-Máriacellbe. Kegytemplomunk, Mariazell magyar testvéreként, jelentős szerepet töltött be a zarándokok életében, szívesen jöttek messzi tájakról is, mert itt megérezték és megtapasztalták Mária lehajló anyai szeretetét.

Kirner Antal Zoltán

Sok ima meghallgatásra talált, sokan nyerték vissza lelki békéjüket, erőt kaptak életük keresztjeinek viseléséhez. Ez ma is így van.

Munkatársaimmal igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a celldömölki és hozzánk tartozó hat falu hívei igazi otthonra leljenek a plébánián. Nagyon várjuk a zarándokokat is az egyre bővülő lelki programokkal, melyekről folyamatos tájékoztatást kapnak honlapunkról. XVI. Benedek pápa Porta Fidei apostoli leveléből vett szavaival ajánlom a hit évében elindult honlapunkat a kedves látogatók számára: "Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét... . Nem fogadhatjuk el, hogy a só izét veszítse, sem hogy véka alá rejtsük a világosságot."

Kirner Antal Zoltán plébános


A plébánia pontos címe:

NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA
9500 Celldömölk
Szentháromság tér 1.

Irodai szolgálat:
hétfő:9:00 - 11:00
kedd - csüt.:9:00 - 11:00 és 16:00 - 17:00
péntek:9:00 - 11:00
Telefon:
06 95/420-135
E-mail:
plebania@cellkabel.hu
Szentmisék rendje:

Hétfő7:00* és 18:00
Kedd7:30 és 18:00
Szerda7:30 és 18:00
Csütörtök7:30 és 19:00
Péntek7:30 és 18:00
Szombat7:30 és 18:00
Vasárnap9:30, 11:00 és 18:00

* A szentmise a Szent Benedek Kat. Ált. Iskola Don Bosco kápolnájában kerül megtartásra. (Cím: Celldömölk, József Attila utca 1.)

Ó kiscelli Szent Szűz

1.
Ó Kiscelli szent Szűz, ó szép Boldogasszony!
Engedd, hogy jóságod bennünk dalt fakasszon.
Téged dicsőítünk, Téged áldva áldunk.
Téged királynénkká újból kikiáltunk.

Refr.:
Ó Kiscelli Szűz Mária,
édesanyánk, pátrónánk.
Oltárodról kegyes szemmel nézz le ránk.

2.
Kedves kegyhelyedre hoztuk el szívünket.
Jajjal-bajjal küzdő harcos életünket.
Tekintsd meg sorsunkat, lásd meg baját-búját.
Változtasd békére, belső háborúját.
Refr.: Ó Kiscelli Szűz Mária...

3.
Irgalmad hatalmát, sokszor megmutattad.
Az elmerülőknek szent kezed nyújtottad.
Minket mélység szédít, minket örvény rángat.
Emeld fel a vészből süllyedő hazánkat.
Refr.: Ó Kiscelli Szűz Mária...

© by brs 2012