Ökumenikus imahét

2017. január 16-tó 21-ig

Január 16-án, hétfőn 18 óra: Alsósági római katolikus templomban.
Igét hirdet: Rác Dénesné evangélikus lelkész

Január 17-én, kedden 18 óra: Celldömölki református templomban.
Igét hirdet: Koltai Jenő római katolikus esperes

Január 18-án, szerdán 18 óra: Alsósági evangélikus templomban.
Igét hirdet: Németh Tamás református lelkész

Január 19-én, csütörtökön 18 óra: Celldömölki evangélikus templomban.
Igét hirdet: Kirner Antal Zoltán római katolikus plébános

Január 20-án, pénteken 18 óra: Izsákfai római katolikus templomban.
Igét hirdet: Kerekes Csaba evangélikus lelkész

Január 21-én, szombaton 18 óra: Celldömölki római katolikus templomban.
Igét hirdet: Rác Dénes evangélikus lelkész

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt alkalmainkra!


Tovább a keszdőoldalra ...

Celldömölki Nagyboldogasszony templom

Római Katolikus Plébánia Celldömölk

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP - 2017. JANUÁR 15.
 1. Ma 12 órától este 5-ig csendes szentségimádás kezdődik templomunkban. Lehetőség nyílik arra, hogy eljöjjünk imádkozni, elcsendesedni. Este fél 6-kor zsolozsma lesz a kápolnában. Előtte 5-kor rózsafüzér.
 2. Hétfőn délután 5 órakor a külsővati templomban hálaadó szentmise lesz Bali Tibor plébános úr 70-ik születésnapja alkalmából, melyre szeretettel várjuk a celldömölki testvéreket is. Isten éltesse Tibor atyát! Az ünnepi szentmise miatt itt a kegytemplomban hétfőn délután 4 órakor lesz szentmise.
 3. Kedden Remete szent Antalra emlékezünk.
 4. Szerdán Árpád-házi szent Margit ünnepe.
 5. Szombaton szent Ágnes emléknapja.
 6. Jövő vasárnap évközi 3. vasárnap.
 7. Az ökumenikus imahét ebben az évben január 15-22 között lesz.

  Január 16-án, hétfőn 18 óra: Alsósági római katolikus templomban. Igét hirdet: Rác Dénesné evangélikus lelkész

  Január 17-én, kedden 18 óra: Celldömölki református templomban. Igét hirdet: Koltai Jenő római katolikus esperes

  Január 18-án, szerdán 18 óra: Alsósági evangélikus templomban. Igét hirdet: Németh Tamás református lelkész

  Január 19-én, csütörtökön 18 óra: Celldömölki evangélikus templomban. Igét hirdet: Kirner Antal Zoltán római katolikus plébános

  Január 20-án, pénteken 18 óra: Izsákfai római katolikus templomban. Igét hirdet: Kerekes Csaba evangélikus lelkész

  Január 21-én, szombaton 18 óra: Celldömölki római katolikus templomban. Igét hirdet: Rác Dénes evangélikus lelkész

  Január 22 vasárnap:
  - 14 óra Tokorcs evangélikus templom - igét hirdet Kovács Ferenc káplán
  - 15 óra Kemenesszentmárton katolikus templom - igét hirdet Rác Dénesné evangélikus lelkész
  - 16 óra Kemenessömjén katolikus templom - igét hirdet Rác Dénesné evangélikus lelkész

  Az ökumenikus imahét miatt hétköznap az esti szentmisék 5 órakor kezdődnek! Szombaton is!
 8. A héten búcsút vettünk Kemenesmagasiban Hujber László testvérünktől. Adjon az Úr örök nyugodalmat neki!
 9. 9. Isten éltesse mindazokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, születésnapjukat!
Ökumenikus imahét
2017. január 16-tól 21-ig

Celldömölki Nagyboldogasszony templom

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Celldömölki Nagyboldogasszony Plébánia honlapján.

Plébániánk a Szűzanya oltalma alatt állva szolgálja az itt élő embereket és azokat a zarándokokat, akik egyre nagyobb számban érkeznek ide Kis-Máriacellbe. Kegytemplomunk, Mariazell magyar testvéreként, jelentős szerepet töltött be a zarándokok életében, szívesen jöttek messzi tájakról is, mert itt megérezték és megtapasztalták Mária lehajló anyai szeretetét.

Kirner Antal Zoltán

Sok ima meghallgatásra talált, sokan nyerték vissza lelki békéjüket, erőt kaptak életük keresztjeinek viseléséhez. Ez ma is így van.

Munkatársaimmal igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a celldömölki és hozzánk tartozó hat falu hívei igazi otthonra leljenek a plébánián. Nagyon várjuk a zarándokokat is az egyre bővülő lelki programokkal, melyekről folyamatos tájékoztatást kapnak honlapunkról. XVI. Benedek pápa Porta Fidei apostoli leveléből vett szavaival ajánlom a hit évében elindult honlapunkat a kedves látogatók számára: "Újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét... . Nem fogadhatjuk el, hogy a só izét veszítse, sem hogy véka alá rejtsük a világosságot."

Kirner Antal Zoltán plébános


A plébánia pontos címe:

NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA
9500 Celldömölk
Szentháromság tér 1.

Irodai szolgálat:
hétfő:9:00 - 11:00
kedd - csüt.:9:00 - 11:00 és 16:00 - 17:00
péntek:9:00 - 11:00
Telefon:
06 95/420-135
E-mail:
plebania@cellkabel.hu
Szentmisék rendje:

Hétfő7:00* és 18:00
Kedd7:30 és 18:00
Szerda7:30 és 18:00
Csütörtök7:30 és 19:00
Péntek7:30 és 18:00
Szombat7:30 és 18:00
Vasárnap9:30, 11:00 és 18:00

* A szentmise a Szent Benedek Kat. Ált. Iskola Don Bosco kápolnájában kerül megtartásra. (Cím: Celldömölk, József Attila utca 1.)

Ó kiscelli Szent Szűz

1.
Ó Kiscelli szent Szűz, ó szép Boldogasszony!
Engedd, hogy jóságod bennünk dalt fakasszon.
Téged dicsőítünk, Téged áldva áldunk.
Téged királynénkká újból kikiáltunk.

Refr.:
Ó Kiscelli Szűz Mária,
édesanyánk, pátrónánk.
Oltárodról kegyes szemmel nézz le ránk.

2.
Kedves kegyhelyedre hoztuk el szívünket.
Jajjal-bajjal küzdő harcos életünket.
Tekintsd meg sorsunkat, lásd meg baját-búját.
Változtasd békére, belső háborúját.
Refr.: Ó Kiscelli Szűz Mária...

3.
Irgalmad hatalmát, sokszor megmutattad.
Az elmerülőknek szent kezed nyújtottad.
Minket mélység szédít, minket örvény rángat.
Emeld fel a vészből süllyedő hazánkat.
Refr.: Ó Kiscelli Szűz Mária...

© by brs 2012