Celldömölki Nagyboldogasszony templom

Római Katolikus Plébánia Celldömölk

2018. november 11. – Évközi 32. vasárnap
  1. November 13-án, kedden tartjuk a fatimai engesztelést, amelyet Császár Gyula rábapatyi plébános vezet. ¼ 6 - kor kezdődik a rózsafüzér, utána este 6 órakor a szentmise, körmenettel. Mindenkit hívunk és várunk a közös imádságra.
  2. Szombaton 16.30 Vönöckön, vasárnap 8 órakor Kemenessömjénben és Kemenesmagasiban lesz szentmise
  3. Vasárnap, a ½ 10-kor kezdődő szentmise keretében lesz, a leendő elsőáldozók befogadási szertartása. A szentmisére várjuk a gyermekek, szüleit, hozzátartozóit is. Kérjük, hogy a leendő elsőáldozók 9 órára jöjjenek.
  4. Vasárnap ünnepeljük az egyházi szeretetszolgálat védőszentjének, Szent Erzsébetnek az ünnepét. Ennek a vasárnapnak a perselypénzét a Magyar Katolikus Karitász javára gyűjtjük. A perselypénz 40 %-ból plébániai karitászunk részesül. Köszönjük a Kedves Hívek segítő támogatását.
  5. Vasárnaponként 12-17 óráig csendes Szentségimádás van templomunkban. Lehetőségünk nyílik arra, hogy eljöjjünk Jézushoz elcsendesedni, megpihenni.
  6. Csatlakozva az Egyházmegyei Karitász felhívásához: december 10-ig gyűjtést szervezünk tartós élelmiszerekből a szegények karácsonyi megajándékozásához. A legkisebb adományt is köszönettel fogadjuk. Az élelmiszer adományokat a templomban a szentmisék alkalmával, illetve a plébánián, hétfőtől péntekig 9 – 12-ig lehet leadni.
  7. Megjelent egyházmegyénk havi lapjának novemberi száma. Ajánljuk a kedves Hívek figyelmébe
  8. Az elmúlt héten búcsút vettünk Dénes Lászlóné Rozália Vönöcki és, Nyoszoli László Celldömölk testvéreinktől. Adjon az Úr örök nyugodalmat nekik†
  9. Irgalmas Istenünk, kérünk, világosítsd meg híveid szívét, és Szent Erzsébet közbenjárására segíts minket, hogy a világ által fölkínált jólétet megvessük, és mindig égi vigasztalásodnak örvendjünk!
  10. Ferenc pápa egyetemes imaszándéka 2018 novemberben: A béke szolgálatáért, hogy a szív és a párbeszéd hangja mindíg felülkerekedjen a fegyverek szaván.


Fíliák

Kemenesmagasi: Jézus Szíve templom

A mai ezer körüli lakosú település 1906-ban jött létre Nemes- és Pórmagasi egyesítéséből. A korábban valószínűleg egy település (Mogos 1331; Magassi 1353) a 14. században válhatott külön. A főleg kisnemesi birtoklású részből lett Alsó- vagy Nemesmagasi. A bakonybéli apátság kezébe került másik rész neve először a tulajdonosok miatt változott meg (Apathfölde 7433, Apathy magassy 1447), később elhelyezkedése illetve lakosai alapján kapta a Felső- és Pórmagasi elnevezést (1587, 1643). Pórmagasi később az Esterházy család pápai uradalmának lett része. Nemesmagasi az 1754. évi statisztikai összeírás alapján a Dunántúl "legnemesebb" községei közé tartozott, hisz a századeleji huszonnéggyel szemben ötvenkét nemest írtak össze. Nemes-magasiban már 1848 előtt kaszinó működött.

1944-ben, a német megszállás után Darvas József író, szerkesztő, politikus a községben volt illegalitásban a háború végéig. Ennek emlékét tábla is őrzi. Korábban a nemesmagasi részen volt egy Szent György vitéz és vértanú emlékére szentelt templom, amely a 17. század végére romjaiban állt csak. Ennek helyén az evangélikusok 1717-ben építettek új templomot, amelyet 1732-ben vettek el tőlük a katolikusok számára és a Szent Kereszt tiszteletére szentelték fel. A jelenleg Jézus Szíve titulusú római katolikus temploma 15. századi eredetű. Az épületet a századfordulón neogót stílusban alakították át. Tornya a homlokzat jobb oldalán áll. Szentélye egyenes záródású. Az evangélikus templomot 1784-ben építették késő barokk stílusban. A hajó nyugati részével és a toronnyal 1835-ben bővítették, homlokzatát ugyanakkor klasszicista stílusban átalakították (Geschrey Sámuel). A templom egyhajós, téglalap alaprajzú. Főhomlokzatát toszkán fejezetű háromnegyedoszlopok tagolják. Felette sima attikafal zárja le a konzolos főpárkányt, két oldalán egy-egy barokk váza áll. A torony az attika fölé került, amelynek vízszintes főpárkányának sarkain szintén barokk vázák vannak. A síkmennyezetes templombelső egyik oldalán öntöttvas oszlopokon álló fa karzat, a másikon oltárral egybeépített szószék látható. Főoltárképén a Gecsemáné-kertben imádkozó Jézust ábrázolták. Mindkettő magyaros faragásokkal és festésekkel díszített (Freuenstein Mór Kiscell 1903).

A község szélén levő temetőben áll a Berzsenyi család kriptája, amelynek építtetését 1906-ban kezdte el dr. Berzsenyi Dezső, Elkészülte után itt temették el utólag Berzsenyi Lénárd 1848-as honvéd ezredest, aki 1805-ben született Nemesmagasiban, középnemesi családban. A gimnázium után a katonai pályát választotta, belépett a 9. Miklós-huszárezredbe. 1848-ban kapitányként volt itt századparancsnok. Még a nyáron Morvaországból indították őket útnak Magyarországra. Berzsenyi így már a Jellacsics elleni hadjáratban is részt vett. November 26-án őrnaggyá és osztályparancsnokká léptették elő. A téli harcokban először Görgei, majd Perczel parancsnoksága alatt küzdött. 1849. február 1-én alezredes, április 2-án ezrede ideiglenes, május 14-től pedig ezredes parancsnoka lett. Júniustól a 4, és a 9, huszárezredek lovas hadosztályának lett parancsnoka, egészen a világosi fegyverletételig. Június 20-án Görgei a II. hadtest parancsnokává akarta kinevezni tábornoki ranggal Berzsenyi azonban nem fogadta el arra hivatkozott, hogy nem érez magában elég tehetséget hozzá. Talán ez volt a szerencséje, mert a kézre került tábornokokat az osztrákok kivégezték. Berzsenyi golyó általi halálról szóló ítéletet kapott, amelyet kegyelemből 18 évi várfogságra változtattak. 1857-ben kegyelemmel szabadult Olmützből. A fogságban felbecsülhetetlen értékű dokumentumokat alkotott, amikor több mint száz rabtársát lerajzolta. Ezeknek egy része a szombathelyi Savaria Múzeumban, illetve a budapesti Hadtörténeti Múzeumban található. 41 portrét az 1960-as években találtak meg a celldömölki postaépület (egykori Berzsenyi-ház) átalakításakor, annak padlásán. Ezek közül 3 az ostffyasszonyfai Petőfi-emlékszobába került, a többi az alsósági Berzsenyi Lénárd Általános lskolában található. Berzsenyi hazatérése után szülőfalujában gazdálkodott 1886-ban bekövetkezett haláláig.

© by brs 2012-2017